Co to jest ekstruzja

Ekstruzja

Jedną z metod stosowanych w celu produkcji różnego rodzaju elementów z syntetycznych tworzyw i metali jest wyciskanie. Za pomocą tej techniki obróbki materiałowej da się uzyskać obiekty w rozmaitych formach i o rozmaitych parametrach fizycznych. Wytłaczanie polega na wykorzystaniu znacznych sił nacisku do kształtowania przedmiotów w sposób ściśle określony przez użytkownika i uzależniony od specyfiki narzędzi, którymi się dysponuje. W ramach ekstruzji, bo tak również nazywa się ten proces, mogą być używane pasy teflonowe – ich producentem jest nasza firma Forflon.

Co to jest i na czym polega ekstruzja

Odpowiadając na pytanie, co to jest wytłaczanie, najprościej można by stwierdzić, że polega ono na obróbce surowców poprzez wyciskanie. Materiał przechodzi przez obrabiarkę składającą się z form, które odpowiadają za jego kształtowanie. Nacisk maszyny jest tak duży, a jego elementy konstrukcyjne na tyle mocne, że tworzywo czy metal odkształcają się pod wpływem ich nacisku. Umieszczone w zasobniku surowce podlegają ogromnym siłom generowanym przez urządzenie, które musi być wykonane w sposób wyjątkowo solidny i prezentować najwyższą wytrzymałość. Ekstruzja to proces często wykorzystujący pasy teflonowe, które dostarczamy na rynek jako producent, marka Forflon.

Od czego zależy efektywność wytłaczania? Kluczowa jest jakość maszyny przeznaczonej do tego procesu, w tym przede wszystkim solidność i trwałość elementów bezpośrednio odpowiadających za formowanie obiektów. Tak samo ważną rolę odgrywa prawidłowy dobór sposobu obróbki. Jednocześnie należy mieć świadomość, że wyciskanie nierzadko to tylko jeden z procesów powstawania danego elementu, dlatego na uzyskane efekty mogą wpływać także wszystkie czynności zarówno poprzedzające, jak i wykonywane po zakończeniu ekstruzji. Chodzi m.in. o właściwe przygotowanie materiałów wyjściowych i prace wykańczające. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo pożądanych rezultatów, do wyciskania używa się pasów teflonowych, które wytwarzamy jako bezpośrednio producent – marka Forflon.

Zalety ekstruzji

Skoro już wiadomo, na czym polega i co to jest wyciskanie, warto omówić najważniejsze właściwości, które decydując o powszechności zastosowania tego procesu. Wśród nich można wymienić następujące aspekty:

 • generowanie bardzo dużych sił – dzięki temu wytłaczanie może być wykorzystywane nawet w przypadku tworzyw i metali o niewielkiej plastyczności,
 • uniwersalność zastosowania – ta zaleta poniekąd wiąże się z poprzednią, ponieważ właśnie z możliwości obróbki różnorodnych materiałów, również tych o bardzo ograniczonej elastyczności, wynika wszechstronność metody ekstruzji,
 • bogactwo form – wystarczy zastosowanie odpowiednich matryc, przez które przeciskane są tworzywa i metale, żeby uzyskać elementy o wskazanych kształtach,
 • wysoka precyzja – dobre odwzorowanie projektu i wysoka jakość wykonania obiektów powstających poprzez wyciskanie to kolejna jego bardzo ważna zaleta.

Rodzaje wyciskania

Wiedząc, jak przebiega, jakie ma zalety i co to jest wytłaczanie, do którego jako producent – marka Forflon – dostarczamy pasy teflonowe, można przejść do omówienia jego rodzajów. Oto poszczególne typy ekstruzji ze względu na kierunek wypływania materiału:

 • współbieżna – wektor przepływu materiału jest identyczny jak kierunek pracy elementu wyciskającego, np. stempla,
 • przeciwbieżna – zasada działania tego typu wyciskania polega na odwrotnym kierunku przepływu surowca wobec wektora działania maszyny obrabiającej,
 • kombinowane – obejmuje wykorzystanie cech obu powyższych technik jednocześnie,
 • boczne – w jego ramach wynikowe elementy powstają poprzez wytłaczanie za pomocą matrycy umieszczonej na ścianach bocznych.

Inny podział ekstruzji bierze pod uwagę temperaturę materiału wyjściowego. Uwzględnia on następujące rodzaje wytłaczania:

 • na zimno – w tym przypadku surowiec jest umieszczany w zasobniku obrabiarki bez uprzedniego ogrzewania; ten rodzaj wyciskania jest używany głównie przez producentów elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń, które wymagają maksymalnej precyzji i wysokiej jakości wykonania,
 • na ciepło – poprzez podgrzanie materiału wyjściowego możliwe jest uzyskanie jego większej plastyczności, a co za tym idzie, szerszego zakresu odkształceń,
 • na gorąco – ten typ ekstruzji polega na znaczącym zwiększeniu temperatury surowca i znajduje zastosowanie m.in. w produkcji hutniczej, tzn. do wytwarzania prętów, rur i elementów kształtujących podlegającym późniejszej obróbce.

Zastosowanie pasów teflonowych w procesie wyciskania

W ramach różnego rodzaju procesów wytwórczych obejmujących wytłaczanie wykorzystuje się m.in. taśmy teflonowe. Co to jest? To materiał służący do izolacji połączeń gwintowanych, który ze względu na swoje właściwości, w tym m.in. bardzo dobrą wytrzymałość temperaturą, może być z powodzeniem używany nawet do wyciskania na gorąco. Jako bezpośredni producent – firma Forflon – zaopatrujemy naszych klientów w tego typu pasy. Zachęcamy do zapoznania się z asortymentem i nawiązywania kontaktu w celu złożenia zamówienia!